சூர்ய நாராயண ராவ்

வாழ்வையே வேள்வி ஆக்கியவர் சூரிஜி
வாழ்வையே வேள்வி ஆக்கியவர் சூரிஜி
பெங்களூருவில் உள்ள சங்கரபுரத்தில் 2௦14 நவம்பர் 5 அன்று நடைபெற்ற இவ்விழாவில் முன்னாள் நீதிபதி ராமாஜாயிஷ், மூத்த பிரச்சாகர் கிருஷ்ணப்பாஜி, ஜெயதேவ் ஜி, கரநாடக மூத்த சங்க அதிகாரிகள், மேலும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ......[Read More…]