சென்னை வங்கி கொள்ளை

வங்கி கொள்ளைகளில் ஈடுபட்ட 5 வட மாநில கொள்ளையர்கள்  சுட்டுக் கொல்லபட்டனர்
வங்கி கொள்ளைகளில் ஈடுபட்ட 5 வட மாநில கொள்ளையர்கள் சுட்டுக் கொல்லபட்டனர்
சென்னை வங்கி கொள்ளைகளில் ஈடுபட்ட 5 வட மாநில கொள்ளையர்களை பிடிக்கசென்ற சென்னை காவல் துறையினரின் மீது கொள்ளையர்கள் தாக்குதல் மேற்க்கொண்டதல் . 5 கொள்ளையர்களும் காவல் ......[Read More…]