செபி

நாட்டின் நலனுக்காக கடினமான முடிவுகள் எடுப்பதில் ஒரு போதும் தயக்கம் காட்டியது கிடையாது
நாட்டின் நலனுக்காக கடினமான முடிவுகள் எடுப்பதில் ஒரு போதும் தயக்கம் காட்டியது கிடையாது
தனது அரசு நாட்டின் நலனுக்காக கடினமானமுடிவுகள் எடுப்பதில் ஒரு போதும் தயக்கம் காட்டியது கிடையாது என்று பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறினார். இன்னும் பலசீர்திருத்தங்களைக் கொண்டுவர உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். மஹாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதாளகங்கை எனுமிடத்தில் தேசிய ......[Read More…]