செயற்கைகோள்

பி எஸ் எல் வி., சி18′ ராக்கெட்   வெற்றிகரமாக   விண்ணில்   ஏவப்பட்டது
பி எஸ் எல் வி., சி18′ ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது
பி எஸ் எல் வி., சி18' ராக்கெட், நான்கு செயற்கை கோள்களுடன், இன்று காலை 11_மணிக்கு, வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இந்த நான்கு செயற்கைகோள்களும் சுற்றுவட்டபாதையில் நிலை நிறுத்தபட்டதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது ......[Read More…]

பூமியை  நோக்கி  வேகமாக  வரும்  நாஸா  செயற்கைக் கோள்
பூமியை நோக்கி வேகமாக வரும் நாஸா செயற்கைக் கோள்
நாஸாவினால் ஏவப்பட்ட பழைய செயற்கைகோள் ஒன்று, பூமியை நோக்கி வேகமாக வருகிறது. இன்று இரவு பூமியில் விழலாம் என எதிர்பார்க்கபடுகிறது.பொதுவாக பழைய செயற்கைகோள்கள் பூமியில் வந்து விழுவது ஒன்றும் ......[Read More…]