செயற்கைக்கோள்ளை

பாகிஸ்தானின்  செயற்கைகோள்ளை  சீனா ஏவுகிறது
பாகிஸ்தானின் செயற்கைகோள்ளை சீனா ஏவுகிறது
பாகிஸ்தானுகாக தொலைதொடர்பு செயற்கைக்கோள்ளை சீனா ஏவ இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது . உரிய நேரத்தில் இந்தசெயற்கைகோள் ஏவபடும் என சீன செய்திதொடர்பாளர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார், ...[Read More…]