தமிழ் புத்தாண்டு

தமிழ் புத்தாண்டும் அரசியலும்
தமிழ் புத்தாண்டும் அரசியலும்
கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்தக் குடி - தமிழ்குடி அவ்வாறு பெருமிதம் வாய்ந்த தமிழர்கள், தங்களுடைய புத்தாண்டை, எப்போது கொண்டாட  வேண்டும், என அரசியல் கட்சிகள் தீர்மானம் செய்வது மிகவும் வேதனையான ......[Read More…]

தமிழ் நண்பர்களுக்கு எனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்
தமிழ் நண்பர்களுக்கு எனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்
தமிழ் புத்தாண்டை இன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள் கொண்டாடிவருகின்றனர். இந்நிலையில் பாரதபிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழ் நண்பர்களுக்கு தனது புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]