தர்ப்பூசணி

தர்ப்பூசணியின் மருத்துவக் குணம்
தர்ப்பூசணியின் மருத்துவக் குணம்
வயிறு எரிச்சல், அடிவயிற்றுக் கோளாறுகளை உடனடியாகச் சரி செய்யும். சிறுநீரகக் கோளாறுகளையும், சிறுநீர்ப்பைக் கற்கள் சேருவதைத் தடுக்கும் மருந்தாக உதவுகிறது. உடலில் புத்துணர்ச்சியை கூட்டுவதோடு, மனதிற்கும் எழுச்சி தருகிற பழம் இந்த தர்ப்பூசணி. தாகத்தைத் தணிக்கும். ......[Read More…]