தஸ்சால்ட் ஏவியேசன்

ரபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை
ரபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை
பிரான்ஸ் நாட்டின் தஸ்சால்ட் ஏவியேசன் நிறுவனத்திடம் இருந்து 126 ரபேல் போர்விமானங்கள் வாங்க இந்தியா விரும்பியது. 3 ஆண்டுகள் பேரம்பேசியும், விலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளால் இதில் இறுதிமுடிவு எடுக்கப்படாமல் இருந்துவந்தது. இந்நிலையில், பிரதமர் ......[Read More…]