திட்டக் குழு

கூட்டாட்சி தத்துவத்தை பலப் படுத்தும் வகையில், திட்டக் குழுவிற்கு மாற்றாக அமைக்கப்படும்
கூட்டாட்சி தத்துவத்தை பலப் படுத்தும் வகையில், திட்டக் குழுவிற்கு மாற்றாக அமைக்கப்படும்
கூட்டாட்சி தத்துவத்தை பலப் படுத்தும் வகையில், திட்டக் குழுவிற்கு மாற்றாக அமைக்கப்படும் புதிய அமைப்பில் மாநில அரசுகள் முக்கியபங்கு வகிக்கும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]

December,7,14,