திராவிடம்

சோஷலிசம் பேசும் போலி கம்யூனிஸ்ட் வாழவும் ஒரு முதலாளி தான் தேவைப்படுகிறான் !
சோஷலிசம் பேசும் போலி கம்யூனிஸ்ட் வாழவும் ஒரு முதலாளி தான் தேவைப்படுகிறான் !
சொல்வது  கேட்பவனுக்கு புரியலையா அது திராவிடம் ! சொல்பவனுக்கே புரியலையா அது கம்யூனிசம் ! கம்யூனிசம் , திராவிடம் , மார்க்ஸியம் ஒருமனிதனை அவனின் சுய நிர்ணயத்தில் வாழவிடாது !!! சோஷலிசம் பேசும் போலிகம்யூனிஸ்ட் வாழவும் ஒரு முதலாளிதான் தேவைப்படுகிறான் ! முதலாளித்துவத்தை ......[Read More…]

திராவிடம்னா என்னா அண்ணே..?
திராவிடம்னா என்னா அண்ணே..?
மது ஆலைகளை நடத்திக்கொண்டே மது ஒழிப்பு பேசுறது.. ஊரார் தாலியை மேடை போட்டு அறுத்துவிட்டு தன் குடும்பத்து திருமணத்தை தாலிகட்டி நடத்துவது.. .மணல் கொள்ளை அடித்துக் கொண்டே நதிகள் பாதுகாப்பு பற்றி பேசுவது.. .சாதி மத ஒழிப்பு பேசிக்கொண்டு ......[Read More…]

November,9,17, ,
ஆட்டு மந்தை மக்கள் இருக்கும் வரை திராவிட அரசியல் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும்
ஆட்டு மந்தை மக்கள் இருக்கும் வரை திராவிட அரசியல் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும்
தமிழ்நாட்டில் படித்தவர்கள் எண்ணிக்கை மிக அதிகம். அதைப் போல மற்ற மாநிலங்களோடு ஒப்பிடுகையில் வெளி உலக அறிவும், உழைப்பதற்கு அதிக அக்கறையும் இங்கே காணலாம். மிகச் சிறந்த காவல்துறை இங்கே செயல்படுவதாக பல ......[Read More…]