திருதராஷ்டினன்

பகவத்கீதா முன்னோட்டம்;-  இரண்டு சொந்தங்களுக்கிடையே போர்
பகவத்கீதா முன்னோட்டம்;- இரண்டு சொந்தங்களுக்கிடையே போர்
திருதராஷ்டினனும் பாண்டுவும், சகோதரர்கள். மூத்தவன் திருதராஷ்டினனுக்கு கண் தெரியாததால்,இளையவன் பாண்டுவை அரசராக்குகிறார்கள் பாண்டுவுக்கு 6 குழந்தைகள்(கர்ணன் உட்பட) ...[Read More…]