திருவள்ளுவர் தினம்

மோடி அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமே  கொண்டுவந்த திட்டங்கள் –
மோடி அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமே கொண்டுவந்த திட்டங்கள் –
இனையம் துறைமுகம் -21,000 கோடியில் - சாலை மேம்பாட்டுக்காக 48,000 கோடி - நாட்டிலேயே இரண்டாவது எட்டு வழிச்சாலைத் திட்டம் - ( சென்னை - சேலம்) 10000 கோடி - இந்தியா முழுவதும் 100 Smart City ......[Read More…]