தீவிரவாத அச்சுறுத்தல்

மும்பை, டில்லி நகரங்களுக்கு தீவிரவாத அச்சுறுத்தல்
மும்பை, டில்லி நகரங்களுக்கு தீவிரவாத அச்சுறுத்தல்
மும்பை, டில்லி நகரங்களுக்கு தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் இருப்பதாகவும் மிகவும் கவனமாக இருக்கும்_படி அறிவுறுத்தபட்டுள்ளது.இதனைதொடர்ந்து அந்தபகுதிகளில் பலத்த பாதுகாப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன. ...[Read More…]