தீவிரவாத ஏற்றுமதி

தீவிரவாத ஏற்றுமதி, வளர்ந்து வரும் தீவிரமயமாதல் மற்றும் அதிகப்படியான வன்முறை
தீவிரவாத ஏற்றுமதி, வளர்ந்து வரும் தீவிரமயமாதல் மற்றும் அதிகப்படியான வன்முறை
லாவோஸ் தலைநகர், வியன்தி யானேவில் நடைபெற்று கொண்டி ருக்கும் 14வது ஆசியன் மற்றும் கிழக்காசிய மாநாடுகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உரையாற்றுகிறார். இரண்டு நாட்கள் நடக்கும் 'ஆசியன்' எனப்படும், தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கூட்டமைப்பு ......[Read More…]