துர்கா பரமேஸ்வரி

கர்நாடகா  கடில் துர்கா பரமேஸ்வரி ஆலயம்
கர்நாடகா கடில் துர்கா பரமேஸ்வரி ஆலயம்
கர்நாடகா மானிலத்தில் பல புராண ஆலயங்கள் உண்டு. அவற்றில் ஒன்றுதான் தஷிண கர்நாடகத்தில் உள்ள கடில் துர்கா பரமேஸ்வரி ஆலயம்.மங்களூர் மற்றும் உடுப்பியில் இருந்தும் இந்த ஆலயத்திற்கு வசதியாக செல்ல முடியும். நாள் ஒன்றுக்கு ......[Read More…]