தூக்குதண்டனை கைதி

யார் தூரோகி ?
யார் தூரோகி ?
இலங்கையில் மோடி ஆட்சிக்கு வரும் வரை2014 இலங்கையில் தமிழர்களை கொடுமைசெய்து கோலோச்சி கொண்டிருந்த கொடுங் கோலனை( ராஜப க்ஷேவை) தன் ராஜதந்திரத்தால் அட்ரஸ் இல்லாமல் செய்து தமிழர்களுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாத  ரனில் விக்ரம சிங்கேவை ......[Read More…]