தூக்குதண்டனை

குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு தூக்குதண்டனை வழங்க வேண்டும்
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு தூக்குதண்டனை வழங்க வேண்டும்
கற்பழிப்பு சம்பவத்தினால் பாதிக்கப் பட்ட பெண்கள், இருப்பதும் இறப்பதும் ஒன்று தான். அந்தபெண்ணின் உடல்காயங்கள் ஆறிப்போனாலும், மனக் காயங்களினால் அவள் நடைப்பிணமாகதான் வாழமுடியும் சுஷ்மா சுவராஜ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]