தூய்மை நகரங்கள்

தூய்மை நகரங்கள் பட்டியல் வெளியிடு திருச்சிக்கு 3ம் இடம்
தூய்மை நகரங்கள் பட்டியல் வெளியிடு திருச்சிக்கு 3ம் இடம்
இந்தியாவில் தூய்மை நகரங்கள் பட்டியலை, மத்திய  அமைச்சர் வெங்கையா நாயுடு நேற்று வெளியிட்டார். மைசூருக்கு முதல் இடம் கிடைத் துள்ளது. இதில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் தமிழகத் திலிருந்து இடம் பெற்ற ஒரேமாவட்டம் திருச்சி ......[Read More…]