தென் மாநிலங்கள்

மருத்துவ கல்லூரி தென் மாநிலங்கள் புறக்கணிக்கப் படுகிறதா?
மருத்துவ கல்லூரி தென் மாநிலங்கள் புறக்கணிக்கப் படுகிறதா?
இந்த டுமீல் கும்பலின் தொல்லை நாளுக்கு நாள் தாங்க முடியவில்லை.. புதிதாக அறிவித்திருக்கும் மருத்துவ கல்லூரிகளில் ஒன்று கூட தென் மாநிலங்களுக்கு கிடையாது.. இதுவும் ஒரு விதமான இன அழிப்பான்.. முதலில் உன் இனம் ......[Read More…]