தெருவோர உணவு விற்பனை

தெருவோர உணவு விற்பனையாளர்களுக்கு பயிற்சிய
தெருவோர உணவு விற்பனையாளர்களுக்கு பயிற்சிய
சுகாதாரத்தை பேணும் வகையில் தெருவோர உணவு விற்பனையாளர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும் திட்டத்தை டெல்லியில் மத்தியஅரசு தொடங்கியுள்ளது. இந்திய உணவுபாதுகாப்பு மற்றும் தர நிறுவனம் (எப்எஸ்எஸ்ஏஐ) சார்பில் “சுத்தமான தெரு உணவு” என்ற தலைப்பில் புதியதிட்டத்தை டெல்லியில் ......[Read More…]