தெலங்கானா ராஷ்ட்ர சமிதி

காங்கிரஸூடன் தங்கள்கட்சி இணைக்கப்பட வில்லை
காங்கிரஸூடன் தங்கள்கட்சி இணைக்கப்பட வில்லை
காங்கிரஸூடன் தங்கள்கட்சி இணைக்கப்பட வில்லை , மக்களவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸூடன் கூட்டணி அமைப்பது குறித்து எந்த உறுதியும் அளிக்கவில்லை என தெலங்கானா ராஷ்ட்ரசமிதி அறிவித்துள்ளது ...[Read More…]