தெஹல்கா

கிணறு வெட்ட பூதம் வந்த கதை
கிணறு வெட்ட பூதம் வந்த கதை
திரு கபில் சிபில், தான் எப்போதும் தெஹல்காவில் பங்குகளுக்கு விண்ணப்பிக்கவில்லை என்றும், "கருத்து சுதந்திரத்தை காக்கும் பொருட்ட" தான் தெஹல்கா நிறுவனத்திற்கு ரூபாய் 5 இலச்சம் நன்கொடை அளித்ததாகவும் கூறினார். ...[Read More…]