தேசபக்தர்

சின்னாபின்னமான சீனாவின்  முத்து மாலை திட்டம்
சின்னாபின்னமான சீனாவின் முத்து மாலை திட்டம்
#ஊர் சுற்றி பிரதமர் என்று... கூறிய எதிரிகளுக்கும்.. எதிர்க்கட்சிகளுக்கும்... சமர்ப்பனம்..??. தேசபக்தர் மோடியின் அதிரடியால் சின்னாபின்னமான சீனாவின் #முத்து_மாலை_திட்டம்... அதிர்ச்சியில் தேச விரோதிகள்.. #மகிழ்ச்சியில் தேச பக்தர்கள் .. மோடியின் ராஜதந்திரத்திற்கு மீண்டும் ஒரு மாபெரும் வெற்றி கிடைத்துள்ளது. பங்களாதேசில் ......[Read More…]