தேசப் பாதுகாப்பு

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரும் இந்தியாவின் ஒரு அங்கம்தான்
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரும் இந்தியாவின் ஒரு அங்கம்தான்
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரும் இந்தியாவின் ஒருஅங்கம்தான் தேசப் பாதுகாப்பு விஷயத்தில் சமரசம் செய்து கொள்ளாமல், காஷ்மீர் பிரச்னைக்கு அரசமைப்புச் சட்டத்துக்கு உள்பட்டு நிரந்தர மற்றும் அமைதித்தீர்வு காண மத்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது. அதேசமயம், ஜம்மு-காஷ்மீர் ......[Read More…]