தேசம்

தேசம் தர்மம் தெய்வம்!!
தேசம் தர்மம் தெய்வம்!!
நம் பாரத நாட்டில் பிரித்து பேச முடியாத ஒன்று தான் " தேசம் தர்மம் தெய்வம் " என்பது . அதனால் தான் நம் நாட்டில் தோன்றிய மகான்கள், தீர்க்க தரிசிகள் அவதராங்கள் ......[Read More…]

சித்த மருத்துவம்
சித்த மருத்துவம்
சித்தர்களுக்கு சாதி, மதம், இனம், மொழி, தேசம் என்ற பாகுபாடு இல்லை. அகத்தியர், போகர், வல்லளார் இவர்களை போன்று சாகாநிலை பெற்றவர்களே சித்தர்கள் இவர்கள் நம் அனைவரையும் பார்த்துக்கொண்டும், காத்துக்கொண்டும் இருக்கிறார்கள். ...[Read More…]