தேசியத் தீவிரவாதத் தடுப்பு மையம்

கூட்டாட்சியையும் தீவிரவாதத்தையும் எதிரெதிர் நிலைகளில் நிறுத்தி விவாதிப்பது அர்த்தமற்றது
கூட்டாட்சியையும் தீவிரவாதத்தையும் எதிரெதிர் நிலைகளில் நிறுத்தி விவாதிப்பது அர்த்தமற்றது
இந்தியா கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக தீவிரவாதிகளின் பார்வை இலக்காக, உள்நாட்டு அளவிலும் எல்லை தாண்டிய அளவிலும் இருந்துவருகிறது. நாம் பஞ்சாபில் வெற்றிகரமான முறையில் தீவிரவாதத்தை சமாளித்தோம். ஜம்மு-காஷ்மீரில் நிலைமை முன்பை விட பரவாயில்லை. ஆனாலும் ......[Read More…]