தேசியபணியாளர் தேர்வு முகமை

தேசியபணியாளர் தேர்வு முகமை வரலாற்று முடிவு
தேசியபணியாளர் தேர்வு முகமை வரலாற்று முடிவு
மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலியாகும் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு, நாடுமுழுதும், ஒரே மாதிரியான தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளது. இதற்காக, என்.ஆர்.ஏ., எனப்படும் தேசியபணியாளர் தேர்வு முகமை என்ற அமைப்பை உருவாக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் ......[Read More…]