தேசியவாதி

அத்வானி ஒரு தேசியவாதி , தேச பக்தர்,
அத்வானி ஒரு தேசியவாதி , தேச பக்தர்,
அந்த இளைஞன் நினைத்தான் என்னைப் பிடித்த சாபக் கேடுதான் என்ன பாரதம் விடுதலை அடைந்த நாளைக்(ஆகஸ்ட் 15 1947) கூட என்னால் கொண்டாட முடியவில்லையே இத்தனைக்கும் ரராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கத்தில் இணைந்தது ......[Read More…]