தேசிய அளவில் பிரசாரம்

அன்னிய முதலீட்டை அனுமதிப்பதால்  ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றி  21ம் தேதி முதல் தேசிய அளவில் பிரசாரம்
அன்னிய முதலீட்டை அனுமதிப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றி 21ம் தேதி முதல் தேசிய அளவில் பிரசாரம்
அன்னிய முதலீட்டை அனுமதிப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றி மக்களிடம் விளக்கும் வகையில் வரும் 21ம் தேதி முதல் தேசியஅளவில் பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்படும். பாரதிய ஜனதா ஆட்சிக்கு வந்தால் இது திரும்பபெறப்படும் ......[Read More…]