தேசிய செயற்குழுக் கூட்டம்

பா.ஜ.க தேசிய செயற்குழுக் கூட்டம் தேர்தலுக்கு தயாராவது குறித்து விவாதம்
பா.ஜ.க தேசிய செயற்குழுக் கூட்டம் தேர்தலுக்கு தயாராவது குறித்து விவாதம்
பா.ஜ.க தேசிய செயற்குழுக் கூட்டம் தில்லியில் கட்சியின் புதியதலைவராக அண்மையில் தேர்வுசெய்யப்பட்ட ராஜ்நாத்சிங் தலைமையில் நடைபெற்றது. ...[Read More…]