தேசிய நீர் வழிச்சாலை

தமிழக மீனவர்கள் பிரச்னைக்கு விரைவில் தீர்வுகாணப்படும்
தமிழக மீனவர்கள் பிரச்னைக்கு விரைவில் தீர்வுகாணப்படும்
தமிழக மீனவர்கள் பிரச்னைக்கு விரைவில் தீர்வுகாணப்படும் .இலங்கை சிறையில் சிக்கத்தவிக்கும் மீனவர்களும், அவர்களது படகுகளும் விடுவிக்கபட வேண்டும். மீனவர்கள்மீது தொடர்ந்து நடத்தப்படும் தாக்குதலுக்கு நிரந்தரதீர்வு காணப்பட வேண்டும். இது குறித்து தமிழகத்தை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற ......[Read More…]