தேசிய நெடுஞ்சாலைகள்

தேசிய நெடுஞ் சாலைகள் இனி கான்கிரீட் சாலைகளாக அமைக்கப் படும்
தேசிய நெடுஞ் சாலைகள் இனி கான்கிரீட் சாலைகளாக அமைக்கப் படும்
நாட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட உள்ள தேசிய நெடுஞ் சாலைகள் இனி கான்கிரீட் சாலைகளாக அமைக்கப் படும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின்கட்கரி கூறியுள்ளார். ...[Read More…]