தேசிய மருத்துவ ஆணையம்

தேசிய மருத்துவ ஆணையம் ஏழைகளுக்கானது
தேசிய மருத்துவ ஆணையம் ஏழைகளுக்கானது
தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அமைப்பதை எதிர்த்து, நாடு முழுவதும் மருத்துவர்கள் இன்று வேலை நிறுத்தம் செய்வதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். தமிழ் நாட்டிலும், தனியார் மருத்துவர்கள் வேலை நிறுத்தம் அறிவித்திருக்கிறார்கள். அரசு மருத்துவர்கள் குறிப்பிட்ட நேரம் வேலை ......[Read More…]