தேசிய மருத்துவ ஆணைய மசோதா

தேசிய மருத்துவ ஆணையமசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேறியது
தேசிய மருத்துவ ஆணையமசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேறியது
தேசிய மருத்துவ ஆணையமசோதா மாநிலங்களவையிலும் குரல்வாக்கெடுப்பு மூலம் இன்று (வியாழக்கிழமை) நிறைவேறியது. மக்களவையில் கடந்த திங்கள்கிழமை அறிமுகப்படுத்தி நிறைவேற்றப்பட்ட தேசியமருத்துவ ஆணைய மசோதா, மாநிலங்களவையில் நேற்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன்பிறகு, மசோதா மீதான விவாதம் இன்று நடைபெற்றது. இந்தமசோதா ......[Read More…]