தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி

ஜம்மு பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை உருவாக்குவதற்கு தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி முயற்சி
ஜம்மு பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை உருவாக்குவதற்கு தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி முயற்சி
ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு சிறப்பு உரிமைகளை அளிக்கும் அரசமைப்புச்சட்டத்தின் 35 ஏ} பிரிவை வைத்து, ஜம்மு பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை உருவாக்குவதற்கு தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி முயன்றுவருவதாக, பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. ஜம்மு}காஷ்மீரில் ஆளும்மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி அரசில் ......[Read More…]