தேசிய ரயில் பாதுகாப்பு நிதியம்

ரயில்வே:  10 முக்கிய அம்சங்கள்
ரயில்வே: 10 முக்கிய அம்சங்கள்
ரயில்வே பாதுகாப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த, ரூ.1 லட்சம் கோடியில் தேசிய ரயில் பாதுகாப்பு நிதியம் உறுவாக்கப்படும் என்று பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை தனியாக தாக்கல் செய்யப்பட்டு வந்த ரயில்வே பட்ஜெட், முதன்முறையாக புதன்கிழமை ......[Read More…]