தேசிய வளர்ச்சி குழு

தேசிய வளர்ச்சி குழு கூட்டத்தில் போதுமான அவகாசம் கொடுக்காதது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்து
தேசிய வளர்ச்சி குழு கூட்டத்தில் போதுமான அவகாசம் கொடுக்காதது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்து
டில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய வளர்ச்சி குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்ற தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு தமிழகத்தின் குறைகளை எடுத்துக்கூற போதுமான அவகாசம் கொடுக்காதது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்க ஒன்றாகும். ...[Read More…]