தேசிய ஹீரோ

தேசிய ஹீரோ ஸ்ரீ  சர்பானந்தா  ஸோனோவால்   அசாம் மாநில பாஜக தலைவராக நியமிக்கபட்டுள்ளர் .
தேசிய ஹீரோ ஸ்ரீ சர்பானந்தா ஸோனோவால் அசாம் மாநில பாஜக தலைவராக நியமிக்கபட்டுள்ளர் .
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசியத் தலைவரான ஸ்ரீ நிதின் கட்காரி , தற்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய நிர்வாக உறுப்பினராக இருக்கும் ஸ்ரீ ......[Read More…]