தேட வேண்டும்

சிவாஜியின்  குரு சமர்த்த ராமதாஸர்
சிவாஜியின் குரு சமர்த்த ராமதாஸர்
மஹாராஷ்டிரவில் 1608-ம் ஆண்டு ... சூர்யாஜி பந்த், ராணு பாய் தம்பதிக்கு இரண்டாவது மகனாக பிறந்தார் சமர்த்த ராமதாஸர் ( அவர் பிறக்கும் போது சிறிய தாக ஒரு வால் கூட இருந்தது. நாள் ......[Read More…]