தேர்தல் அனையரை

தேர்தல் அனையரை நியமிக்கும் முறையில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும்
தேர்தல் அனையரை நியமிக்கும் முறையில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும்
இந்திய தலைமை தேர்தல் அனையரை நியமிக்கும் முறையில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும். தற்போதைய முறை பொது மக்களிடம் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வில்லை என பிரதமர் மன்மோகன்சிங்குக்கு பாரதிய ஜனதா மூத்த ......[Read More…]