தேர்தல் நடைபெற்றது

இலங்கையில் வடக்குப்பகுதியில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புகு பெரும்வெற்றி
இலங்கையில் வடக்குப்பகுதியில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புகு பெரும்வெற்றி
இலங்கையில் தமிழர்கள் அதிகஅளவில் வசிக்கும் வடக்குப்பகுதியில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில்" தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு"கு பெரும்வெற்றி கிடைத்துள்ளது.வடக்கில் இருக்கும் 20பிரதேச சபைகளில் 18சபைகளையும் கிழக்கில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் நடந்த இருசபைகளையும் தமிழ் ......[Read More…]