தேர்தல் முடிவுகள்

காங்கிரஸ்க்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளதை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன
காங்கிரஸ்க்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளதை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன
நான்குமாநில சட்ட சபை தேர்தல் முடிவுகளில் பா.ஜ.க மூன்று மாநிலங்களில் ஆட்சியை பிடிக்கிறது ஒரு மாநிலத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது . ...[Read More…]