தேவாஸ் சாமுண்டேஸ்வரி ஆலயம்

தேவாஸ் சாமுண்டேஸ்வரி ஆலயம்
தேவாஸ் சாமுண்டேஸ்வரி ஆலயம்
மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள பல ஆலயங்கள் பிரசித்தி பெற்றவை. இந்தூர்- போபாலுக்கு இடையே உஜ்ஜயினியின் அருகில் உள்ள தேவாஸ் என்ற மாவட்டத்தில் ஒரு உயரமான மலை மீது பிரசித்தி பெற்ற, சக்தி வாய்ந்த ஆலயமான ......[Read More…]