தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி

உ.பி.யில்  எம்.எல்.ஏக்களின் மேம்பாட்டு நிதி யாக மாறும் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி
உ.பி.யில் எம்.எல்.ஏக்களின் மேம்பாட்டு நிதி யாக மாறும் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி
உ.பி.யில் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களுக்கு வாகனங்கள் வாங்கிக்கொள்ள உ.பி முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவ் அனுமதி தந்துள்ளார் . 5 ஆண்டுகளில் தொகுதிமேம்பாட்டு நிதிக்காக ஒதுக்கப் படும் ......[Read More…]