தொன்மையான மொழி

தேவபாஷையில் ஐநாவின் சாசனம்-
தேவபாஷையில் ஐநாவின் சாசனம்-
ஒரு நாட்டின் தொன்மையான மொழியை அந்த நாட்டு மக்களே கற்கக்கூடாது என்று ஒப்பாரி வைத்துக்கொண்டு இருக்கும் கூட்டங்கள் இருக்கும் இந்தியாவில் வேண்டுமா னால் சமஸ்கிரதத்தின் மேன்மை அறியப்படாமல் இருக்கலாம்.ஆனால் உலக நாடுகளை வழி நடத்தும் ஐநா ......[Read More…]