தொல் பொருள்

மாமல்லபுர பெருமாள் கோயிலை  மத்திய தொல் பொருள் ஆராய்ச்சிதுறை கையகப்படுத்த கூடாது
மாமல்லபுர பெருமாள் கோயிலை மத்திய தொல் பொருள் ஆராய்ச்சிதுறை கையகப்படுத்த கூடாது
மாமல்லபுரத்தில் இருக்கும் தலசயனப் பெருமாள் கோயிலை மத்திய தொல் பொருள் ஆராய்ச்சிதுறை கையகப்படுத்தகூடாது, அப்படி மீறி கையகபடுத்தினால் மக்களின் கோபத்துக்கு ஆலாக நேரிடும் என்று, காஞ்சிபுரம் தொகுதி எம்பி.,யான ......[Read More…]