தொழில் திறன்

7 ஆண்டுகளுக்குள் 40 கோடிபேரை தொழில்திறன் மிக்கவர்களாக உருவாக்க திட்ட
7 ஆண்டுகளுக்குள் 40 கோடிபேரை தொழில்திறன் மிக்கவர்களாக உருவாக்க திட்ட
மத்திய அரசு அடுத்த 7 ஆண்டுகளுக்குள் 40 கோடிபேரை தொழில்திறன் மிக்கவர்களாக உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்திய தொழில்திறன் மேம்பாட்டு அமைச்சர் ராஜீவ்பிரதாப் ரூடி தெரிவித்தார். ...[Read More…]