தோல்வியும்

இனிமையாக வாழ கற்றுக்கொள்
இனிமையாக வாழ கற்றுக்கொள்
அழகிருக்குது உலகிலே, ஆசையிருக்குது மனசிலே அனுபவிச்சா என்னடா கண்ணு ..அனுபவிப்போம. கவியரசரின் இந்த அற்புதமான வரிகளைப் படித்துப் பார்த்தாலே ...[Read More…]