நக்ஸலைட்டுகள்

கண்ணிவெடி தாக்குதலில் 15 மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ்படை வீரர்கள் பலி
கண்ணிவெடி தாக்குதலில் 15 மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ்படை வீரர்கள் பலி
மகாராஷ்டிராவில் நக்ஸலைட்டுகள் நடத்திய கண்ணிவெடி தாக்குதலில் 15 மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ்படை வீரர்கள் பலியாகினர் .சி.ஆர்.பி.எஃ.பின் 192வது பட்டாலியனை_சேர்ந்த வீரர்கள் பஷுடோலா அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது தனோரா ...[Read More…]