நக்ஸலைட்

நக்ஸலைட்டுகளை எதிர்கொள்ள 13 புதியபடை
நக்ஸலைட்டுகளை எதிர்கொள்ள 13 புதியபடை
நக்ஸலைட்டுகளை எதிர்கொள்வதற்காக 13 புதியபடைகளை உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஒருபடையில் பெரும்பாலும் பழங்குடியின இளைஞர்களை சேர்த்துக்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படைப்பிரிவின் கீழ் புதியபடைகளை உருவாக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி ......[Read More…]